четвртак, 19. јануар 2012.

БОГ СЕ ЈАВИ
У Јордану срца 
са небеса душе
гласом
кротким крилом 
јавио се јеси


И срце узмаче
и небо се спусти
да гласом сведочи
крилом огањ слути
видом голубињим

Ти смирен и послушан
из воде изиђе
у пустињу крочи
да својим смирењем
смрскаш главу змије
а све што Те хтело 
додирима спрати
вода са Јордана
Јованова рука
оста иза Тебе
светла чиста мека
да сведочи заувек
Бога да нам јавља
У Тројичном Лицу

четвртак, 05. јануар 2012.

                           ХРИСТОС СЕ РОДИ

                            И  како свој глас да пустим
                            хвалу и славу Богу да узнесе
                            кад, загрцнут, ћутим 
                            у себи
                            да бих чуо
                            те вертепе срца
                            То Дете што се рађа
                            а не плаче
                            и већ би да пева
                            и кроз моја уста


                            И како свој поглед
                            у под  да спустим смерно
                            кад се зенице шире у срећи
                            јер виде рађања безброј
                            Богомладенца
                            у деци

                            И како руке своје 
                            да не уздигнем
                            Духа Истине иштући
                            дом да му будемо
                            млека небеског 
                            да не заиштем
                            за сву децу
                            малу и велику
                             што хрле у висину 
                            раста Божићевог
                            многоипостасно
                            а једнако
                            на Сабрању
                            Дјеву
                            спомињући
                            трећим гласом:
                            Дјева днес
                            Пресушчественаго
                            раждајет...
                             ..( јако )
                             нас бо ради 
                             родисја
                             отроча младо,
                             превјечни 
                             Бог.